Британска кухня

Яйца по шотландски
Телешко Уелингтън
Яйца Бенедикт